ราคาพิเศษสำหรับข้าราชการกองทัพบก

ราคาพิเศษสำหรับข้าราชการกองทัพบก

ราคาพิเศษสำหรับข้าราชการกองทัพบก 

สิทธิ์ข้าราชการทหารบก เข้าพักด้วยตนเอง

แบ่งตามชั้นยศ

 

หากต้องการสำรองห้องพักด้วยราคานี้กรุณาใส่ Promotion Code:  ARMY  

1. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการ ทบ. ทำการเข้าพักด้วยตนเองเท่านั้น  

2.ทหารบก 1 ท่าน สามารถเข้าพักห้องพักบนตัวอาคาร ได้ 3 ห้อง / การเข้าพัก / สิทธิ์ หรือ เข้าพักบ้านพัก 1 หลัง/ การเข้าพัก / สิทธิ์

3.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรคคาตามสิทธิ์ และ ประกาศ ทบ. ณ วันที่เข้าพัก (ในกรณีมีประกาศเปลี่ยนแปลงสิทธิ์)

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 032-655 994 หรือ Line OA: @seapine